BVO betekenis + uitleg

0 Shares
0
0
0

Betekenis en uitleg van BVO

Als je ooit een huurovereenkomst of bouwtekening hebt gezien, dan ben je vast bekend met de term BVO. Het is een belangrijke term in de vastgoedsector, omdat het inzicht geeft over de grootte van een ruimte of pand. Maar wat betekenen BVO nou eigenlijk?

BVO staat voor het bruto vloeroppervlak. Het gaat om de totale oppervlakte van een gebouw, gemeten vanaf de buitenkant van de buitenmuren. Het omvat dus alle ruimtes, gangen, trappenhuizen en andere gemeenschappelijke ruimtes in een gebouw. Het BVO wordt uitgedrukt in vierkante meters (m²) en is een dé maatstaf voor de omvang van een gebouw.

Uiteindelijk is het BVO van belang bij het berekenen van onder andere de huurprijs van een pand en het aantal vierkante meters dat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld bouwvergunningen.

NVO en VVO

Er zijn twee begrippen die lijken op BVO, maar toch wel degelijk wat anders zijn. We hebben het hier over het NVO en VVO. Om duidelijkheid te scheppen, zullen we ook hier een uitleg over geven.

Wat is het NVO?

NVO staat voor het netto vloeroppervlak. Dit is het oppervlak van een ruimte dat overblijft als je alle obstakels zoals muren en pilaren weghaalt. Het NVO wordt gemeten vanaf de binnenkant van de buitenmuren tot aan de binnenkant van de binnenmuren. Het gaat om het oppervlakte exclusief gemeenschappelijke en technische ruimtes. Een technische ruimte omvat apparatuur dat nodig is voor het functioneren van het gebouw.

Bij het ontwerpen van een pand of verbouwen van een ander soort ruimte, komt het NVO aan bod. Door te kijken naar het NVO kan namelijk worden bepaald hoeveel ruimte er beschikbaar is voor bijvoorbeeld werkplekken of opslagruimte.

Wat is het VVO?

De afkorting VVO kan worden ontleed naar verhuurbaar vloeroppervlak. Dit is het oppervlak van een gebouw dat daadwerkelijk verhuurd kan worden aan huurders. Het VVO is alle verhuurbare oppervlakte van alle binnenruimten die bij het pand horen. Gemeenschappelijke ruimtes zoals gangen, trappenhuizen en liftschachten worden hiermee niet meegerekend.

Het VVO is belangrijk voor het bepalen van de huurprijs, omdat dit het oppervlak is dat daadwerkelijk door huurders kan worden gebruikt. Bij het bepalen van de huurprijs wordt namelijk gekeken naar de prijs per vierkante meter. Er geldt: hoe groter het VVO, hoe hoger de huurprijs. Natuurlijk hangt de huurprijs ook van andere zaken af, maar het VVO heeft er zeker invloed op.

Verschillen

En toch kan het als leek maar ingewikkeld blijven wat de begrippen precies betekenen. Het belangrijkste verschil tussen BVO, VVO en NVO is dat het BVO de totale oppervlakte van een gebouw omvat, inclusief alle gemeenschappelijke ruimtes, terwijl het VVO alleen de verhuurbare oppervlakte omvat. Het NVO is weer een stapje verder en houdt alleen rekening met het oppervlak. Makkelijk, toch?

Hoe wordt gemeten?

De oppervlakte van een ruimte kan op verschillende manieren worden gemeten. De meest nauwkeurige manier is door het opmeten van alle wanden, hoeken en obstakels in de ruimte. Deze methode wordt ook wel de ‘inmeting’ genoemd. Bij grote projecten of het opstellen van een huurovereenkomst, zal je dit terugzien.

Een andere methode is de ‘bruto-methode’. Hierbij wordt de oppervlakte berekend door de lengte en breedte van een ruimte te vermenigvuldigen, zonder rekening te houden met obstakels zoals muren en pilaren. Deze methode wordt vooral gebruikt bij het schatten van de kosten voor het bouwen of verbouwen van een pand.

Conclusie

BVO, VVO en NVO zijn binnen de vastgoedsector vooraanstaande termen. Ze geven inzicht in de grootte en ruimte van een pand. De begrippen in het kort uitgelegd:

  • Het VVO is het meest relevant voor huurders en verhuurders bij het bepalen van de huurprijs
  • Bij het verbouwen of ontwerpen van een ruimte, heb je baat bij het NVO.
  • En tot slot, waar de grootste focus op lag in dit artikel: het BVO. Die is met name in gebruik bij het aanvragen van vergunningen en bij het bepalen van de bouwkosten.

Al met al, ingewikkelde begrippen. Mocht je er nog steeds niet uitkomen, dan verwijzen wij je vriendelijk door naar een expert. Deze weet je ongetwijfeld in Jip en Janneke taal het begrip uit te leggen.

0 Shares
Ook interessant